Machiavelli op de werkvloer

Als manager ben je dag in dag uit bezig met het maken van verbindingen. Je hebt hart voor de onderneming, je bent loyaal aan je team en je fungeert als de lijm in de organisatie. Dit is het zonnige plaatje. De werkelijkheid is weerbarstiger, zeker in organisaties waar veranderingen moeten worden doorgevoerd.

cover_uy_machiavelli

Als manager word je gemangeld tussen bedrijfsstrategie en de belangen op de werkvloer, tussen commitment met de raad van bestuur, het MT en je team. Een spagaat waarbij je ambities en belangen in de verdrukking komen. Als je niet uitkijkt breekt het je op.

In deze UY-module ontwikkel je op de eerste dag inzichten die je helpen de complexe werkelijkheid van het dagelijkse managementleven te doorgronden. Je wordt uitgedaagd je eigen aannames en opvattingen over je werksituatie en je eigen functioneren tegen het licht te houden. We laten je zien hoe behulpzaam politiek spel kan zijn om de vaak lastige alledaagse werkelijkheid de baas te kunnen en om dát te realiseren wat jij belangrijk vindt. Ook krijg je het politieke
handelings­repertoire aangereikt dat hiervoor nodig is.
Om je de kans te geven je dit nieuwe handelen eigen te maken, besteden we de tweede dag van de module in zijn geheel aan casussen. Ze komen voort uit je eigen dagelijkse praktijk en die van de andere deelnemers. We zoomen erop in, door ze te analyseren en de belangen en krachten in kaart te brengen.
Door de casussen vervolgens uit te spelen ervaren we aan den lijve wat deze nieuwe manier van handelen ons oplevert.

DAG 1

Het ochtenddeel

Voorstellen. Anekdote-carrousel. Hierbij maken de deelnemers met elkaar kennis en wordt een begin gemaakt met het delen van ervaringen.

Interactief college. ‘De organisatie als politieke arena’. Over het spel van belangen, macht en invloed. Met veel ruimte voor persoonlijke reflectie.

Inspiratie talk. ‘Spoorzoeken’ – wat is jouw weg naar succes?

Hoe effectief ben je? Ingezoomd wordt nu op de persoonlijke vaardigheden, kwaliteiten en machtsbronnen van de organisatiepoliticus. Ook de ethiek van het politieke handelen komt aan bod.

Lunch en tuinwandeling. Onzichtbare en verborgen krachten blootleggen.

Het middagdeel

Simulatie met voorbeeldcasus. In groepen werken aan een casus. Casus-analyse, ontwerpen van een strategie van politiek handelen en deze kritisch met elkaar testen. Aan de slag met simulaties van vergaderingen en oefeningen in retoriek en overtuigingskracht.

Inspiratie talk. ’Autonomie to the max’ – hoe maak je jouw belangen leidend?

Conclusie en opbrengst van de dag. Inventariseren van de belangrijkste inzichten en formuleren van persoonlijke ontwikkelopgaven.

DAG 2

Het ochtenddeel

Reflecteren. Terugkijken op de inzichten van de eerste dag. Toepassen op persoonlijke casussen (ontwikkelopgaven)

Inspiratie talk. ‘Het rizoom’ – hoe kun je jouw netwerk gebruiken?

Inzoomen op casussen. In groepen. De persoonlijke casussen analyseren en één ervan selecteren, in de groep verder uitwerken en van een politieke strategie voorzien.

Simulaties van real-life casussen (1). De geselecteerde casussen worden met de gekozen politieke strategie uitgespeeld.

Lunch en natuur. Ordening en chaos in je tuin.

Het middagdeel

Simulaties van real-life casussen (2). Vervolg uitspelen casussen, nabespreken effecten en resultaten.

Inspiratie talk. ‘Jonge sla’ – hoe oogst je succes?

Conclusie en opbrengst van beide dagen. Reflecteren op de belangrijkste inzichten en persoonlijke ontwikkelopgaven.

Informatie en aanmelden
06 29051110
info@theupgraders.nl

Data
1 okt/12 nov 2021
Op afspraak (In-company trainingen)

Locatie
Huis ter Hansouwe in Peize

Kosten
€ 999,- p.p., incl. lunches
excl. overnachting en 21% btw

Het tweedaags programma kan eventueel worden gecomprimeerd tot één dag, inhoud en prijs in overleg.